ดินน้ำมันสังเคราะห์ (Theragym Putty/Theraputty) - สินค้าหมด

BD2-023.1 Theragym Putty
BD2-023.2 Theragym Putty
BD2-023.12 Theragym Putty
BD2-023.4 Theragym Putty
BD2-023.13 Theragym Putty
BD2-023.14 Theragym Putty
BD2-023.15 Theragym Putty
รายละเอียด
  • เป็นสารสังเคราะห์ที่มีส่วนประกอบของ silicone และ silica
  • มีแรงต้านการยืดออกการบีบ (Resistance Forceได้ดี
  • ใช้สำหรับบริหารกล้ามเนื้อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และช่วยเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ

Facebook Comment