ฟองน้ำสำหรับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (sponge)

BD4-019.2 Sponge
BD4-019.3 Sponge
BD4-019.4 Sponge
รายละเอียด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับรองขั้วแผ่นกระตุ้นไฟฟ้า

คุณลักษณะเฉพาะ

ฟองน้ำขนาด 6x8 เซนติเมตร

 

 

 

 

Facebook Comment