เครื่องวัดความอ่อนตัว แบบดิจิตอล (Digital Anteflexion Meter)

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับทดสอบอ่อนตัวของกล้ามเนื้อหลัง และขาด้านหลัง

คุณลักษณะเฉพาะ

1.       ช่วงในการวัดตั้งแต่ -20 ถึง 35 เซนติเมตร

 

2.       หน้าจอแสดงผลเป็นเลขดิจิตอลในหน่วยเซนติเมตร

3.       ระบบเปิดปิดอัตโนมัติหลังใช้งานประมาณ 1 นาที

4.       ความละเอียดของการวัด 0.1 เซนติเมตร

5.       ขนาดโดยประมาณ  กว้าง x ยาว x สูง = 292 x 397 x 605 มิลลิเมตร

6.       น้ำหนักโดยประมาณ  1.30 กิโลกรัม

เงื่อนไขเฉพาะ

1.       เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

2.       เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญี่ปุ่น

3.       รับประกันคุณภาพ 1 ปี

Facebook Comment