แบบจำลองข้อเข่า (Knee Model)

BD6-031.2 Knee Model
BD6-031.3 Knee Model
BD6-031.4 Knee Model
BD6-031.5 Knee Model
รายละเอียด

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับแสดงโครงสร้างทางกายวิภาคศาสตร์ของข้อเข่า

คุณลักษณะเฉพาะ

1.       วัสดุทำจาก PVC

2.       ขนาด: สูง x กว้าง x ยาว เท่ากับ 31 x 9 x 8 เซนติเมตร

3.       แบบจำลองข้อเข่า 1 ชุด ประกอบด้วย กระดูกต้นขา กระดูกสะบ้า กระดูกหน้าแข้งและกระดูกน่อง พร้อมฐานรองแบบจำลอง

Facebook Comment